INNHOLD I PROGRAMMET

Samlingene

I løpet av et halvt år vil vi invitere til tre helgesamlinger med foredrag, gruppearbeid og diskusjoner. Hver av de tre samlingene vil ha som mål at du blir mer bevisst på og lærer mer om deg selv og hvordan du påvirker og påvirkes av omverden. Vi vil også gi deg konkrete verktøy for din videre utvikling. Etter avsluttet program vil du bli invitert til årlige alumnisamlinger.


Samling 1

Deg selv


24.-26. januar 2020

• Hvem er jeg?

• Hva styrer mine valg?

• Hva har gjort meg til den jeg er?

• Hvem ønsker jeg å være?

Samling 2

Roller, påvirkning og nære relasjoner

17.-19. april 2020

• Hvordan påvirker andre mine valg?

• Hvilke roller og krav påvirker meg?

• Hvordan blir jeg oppfattet av andre?

• Hvordan kan jeg utvikle rollene og relasjonene mine?

Samling 3

Makt og samfunnspåvirkning

19.-21. juni 2020

• Hvordan tas valg i samfunnet?

• Kommunikasjon, retorikk og effektiv samfunnspåvirkning

• Egen motivasjon, nettverk og utvikling

Mentorordning

I tillegg til tre samlinger vil hver deltaker få mulighet til å få tildelt en egen mentor. Mentoren har erfaring som leder i ideell sektor. Sammen med mentoren din vil du mellom hver samling jobbe med konkrete oppgaver med temaer fra samlingene.